SIDE BY SIDE CYMRU GRANT PANEL UPDATE

The next meeting of the Side by Side Cymru grant panel will be on Tuesday 29th of October.

Individuals and groups wishing to apply for up to £250 are requested to forward their applications by 5pm on Friday 25th of October. Please contact the Project Worker on 07958788172 or sidebyside@mindaberystwyth.org for advice and guidance.

DIWEDDARIAD AM PANEL GRANT SIDE BY SIDE CYMRU

Bydd panel grantiau Side by Side Cymru yn cynnal ei cyfarfod nesaf ar Ddydd Mawrth 29ain Hydref.

Gall unigolion wneud cais ar rhan grwpiau hyd at £250. Gofynnir i geisiadau cael eu anfon erbyn Dydd Gwener 25ain Hydref. Cysylltwch â’r Gweithiwr Prosiect ar 07958788172 neu sidebyside@mindaberystwyth.org i gael cyngor ac arweiniad

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.