Ocsiwn Cymdeithas yr Iaith | Cymdeithas Auction for Mind Aber!

Ocsiwn Addewidion
7yh nos Wener y 9fed o Fedi yng nglwb pêl-droed Aberystwyth

Dim ond mis sydd nes bydd Cymdeithas yr Iaith yn cynnal ocsiwn addewidion dan ofal Glan Davies i godi arian at waith Cymdeithas yr Iaith yng Ngheredigion ac Mind Aberystwyth.

Mae rhestr lawn o wobrau yma, ond mae gwobrau’n cynnwys:
Crys pêl-droed Cymru wedi ei arwyddo gan Joe Allen
Sesiwn ffotograffiaeth gan Adrienne Roisin
Peintio/addurno gan Darren Middleton

Byddwn ni’n derbyn cynigion o flaen llaw os na allwch chi fod gyda ni. Cysylltwch gyda Cymdeithas yr Iaith: 01970 624501 / bethan@cymdeithas.cymru

Mae dau beth gallwch chi wneud:
1. Dod i’r ocsiwn ar y 9fed o Fedi, a dewch ag ambell ffrind gyda chi
2. Danfon y neges yma ymlaen at gysylltiadau, a rhannu’r digwyddiad facebook

*****

Cymdeithas yr Iaith is holding an auction to raise money for Cymdeithas and mental health charity Mind in Aberystwyth football club on the 9th of September at 7pm.
The full list of lots can be seen here.

For advance bids or more information contact: 01970 624501 / bethan@cymdeithas.cymru

Gobeithio gwelwn ni chi yno.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.