Testimonials

What people say about us …

  • ” I come to the woods instead of hospitalisation.”
  • ” Dwi’n dod I’r coed yn lle’r ysbyty.”

 

  • ” If I include all the support from Mind not just the groups, it is an overall picture of needing less help from statutory agencies and less medication too.”
  • “os wyf yn cynnwys yr holl gefnogaeth gan Mind, nid y grwpiau un unig, mae angen llai o help gan wasanaethau statudol a llai o feddyginiaeth hefyd.”

 

  • ” I have stabilised to the extent that I am able to use DBT skills to prevent action on suicide. Attending Mind woodland project defiantly has a positive effect on my mental stability and keeping me mentally healthy. “
  • ” Rwyf wedi dysgu sut I ddefnyddio sgiliau DBT I atal gweithredu at hunanladdiad. Mae mynychu prosiect coetiroedd Mind yn bendant yn cael effaith cadarnhaol at fy sefydlogrwydd meddwl ac.”