Vacancy for a Finance Officer

Swyddog Cyllid Finance Officer

i weithio 22.5 awr yr wythnos ar gyflog £18,000 – 21,000 pro rata

We currently have a vacancy for a post as a Finance Officer for 22.5 hours per week. Salary £18,000 – 21,000 pro rata

Rydym yn chwilio am berson deinamig a fydd yn ymuno â’n tîm yn gweithio i ddarparu gweinyddiaeth ariannol a chyfrifo penigamp, a chynllunio cefnogaeth i rediad esmwyth y mudiad a’i ddatblygiad. Bydd y person yn cyd-weithio gyda’r Prif Weithredydd a’r Bwrdd Cyfarwyddwyr i sicrhau cyflawni goblygiadau statudol a chyfreithiol, gan ddilyn ymarfer y Comisiwn Elusennau.  Bydd y person llwyddiannus yn gweithio yn ein swyddfa brysur yn Aberystwyth ran amlaf, ond ar adegau yn teithio ledled Cymru i gyfarfodydd, dan gyfarwyddyd y Prif Weithredydd.

We are looking for a dynamic and pro-active individual to join our team, working to provide excellent financial administration, accounting and planning to support the effective running and development of the organization. The role will involve working closely with the Chief Executive and Board of Directors to ensure that statutory and legal obligations are met as well as Charity Commission recommended practice. The successful applicant will work from our busy Aberystwyth office for the most part with occasional travel throughout Wales to meetings as directed by the Chief Executive.

Cewch fwy o wybodaeth am y swydd ar ein gwefan, www.mindaberystwyth.org lle gallwch lawrlwytho pecyn ymgeisio am y swydd

Os am gael y pecynnau hyn ar bapur, ffoniwch Simone Thompson 01970626225 os gwelwch yn dda. Nodwch nad ydym yn derbyn CV.

For more information about the role please download the application pack from our website www.mindaberystwyth.org or for hard copies please contact Simone Thompson on 01970626225. Please note that CVs are not accepted.

Dyddiad cau 14 Mehefin 2017, canol dydd 12.00 o’r gloch

Closing Date 14th June 2017, 12noon

Finance Officer – Job Description

Finance Officer – Guidance Notes

Application form

Equal Opportunity Monitoring

 

 

 

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.