Cyfle Cyffrous/Exciting Opportunity!

Cyfle Cyffrous – Mind Aberystwyth yn recriwtio Cadeirydd

A oes gennych ddiddordeb mewn iechyd meddwl, ac a oes gennych bymtheg awr y mis yn rhydd i wirfoddoli?

Hoffech chi gyfrannu at waith sefydliad trydydd sector blaengar ac arloesol, sy’n helpu i wella bywydau nifer fawr o drigolion Aberystwyth a’r cylch?

Os felly, rydym yn chwilio am unigolyn dynamig, sy’n meddu ar sgiliau arwain a rheoli cadarn, i arwain ein Bwrdd Cyfarwyddwyr.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 09 Mehefin, 12 ganol dydd

Edrychwch ar ein gwefan am fanylion: www.mindaberystwyth.org

Ymholiadau a cheisiadau i’w hanfon i info@mindaberystwyth.org

Mind Aberystwyth yn recriwtio Cadeirydd

Exciting Opportunity, Mind Aberystwyth are recruiting a Chair

Do you have an interest in mental health and have approximately 15 hours per month to volunteer?

Would you like to contribute to a forward thinking and innovative third sector organisation that helps improve the lives of many in and around Aberystwyth?

If so, we are looking for a dynamic individual with strong leadership and management skills to lead our Board of Directors

Deadline for applications: 09 June, 12noon

Please see our website for details: www.mindaberystwyth.org

Enquiries and applications to be sent to info@mindaberystwyth.org

MA Chair Application Pack May 2017

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.